מור נישרי בת 19

הפחיתה 5 ק"ג ממשקלה.

צמצמה ב- 17 ס"מ את ההיקפים.

ירדה מ- 31.6% שומן ל- 27.6% שומן.

___________________________