בת 37 ירדה 14 ק"ג , 36 ס"מ בהיקפים ומ 37% ל 29% שומן.

 
לפני
אחרי