הגיעה אליי בינואר 2015 לאחר שכבר ירדה 20 ק"ג בניתוח שרוול,ורצתה להמשיך את הירידה שנעצרה.

בתמונה של ה"לפני" ובין התמונה של ה"אחרי" מפרידים לא יותר מ 8 ק"ג, אבל הירידה העצומה שלה בהיקפים ובאחוזי השומן (מ 42% בתמונה של ה"לפני" ל 34% ב"אחרי") נראים יותר כמו 15 ק"ג לפחות (ו 15 שנים פחות)