בת 50

פירגנה לעצמה 10 ק"ג פחות (ב3 חודשים בלבד!)  לקראת יום הולדתה וממשיכה ל 10 ק"ג הבאים. 
המשך יבוא :)