אורנה בת 41

הפחיתה 9.5 ק"ג ממשקלה.

צמצמה ב- 21.5 ס"מ בהיקפים.

ירדה מ- 34.5% שומן ל- 27.5% שומן.

____________________________